نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربیت بدنی در ناحیه یک برگزار شد

دوره ضمن خدمت مهارتهای عمومی تربیت بدنی در ناحیه یک برگزار شداولین دوره آموزشی 16 ساعته اصول و مبانی تربیت بدنی با تدریس اساتید مجرب کشوری و استانی جهت ارتقا سطح آگاهی مدیران و آموزگاران دوره اول ابتدایی ناحیه یک یزد در محلهای سالن اندیشه و برازنده مقدم 2 برگزار شد."عبدالحمیدصابری"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "سعید فخرابادی"کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه از محل برگزاری دوره بازید به عمل آوردند.