نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت شناسایی وهدایت استعدادهای دانش آموزان (شهاب ) در ناحیه یک برگزارشد

دوره ضمن خدمت شناسایی وهدایت استعدادهای دانش آموزان (شهاب ) در ناحیه یک برگزارشد


دوره ضمن خدمت شهاب با حضور"خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی و "مسعود زرگر" معاون پژوهش وبرنامه ریزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، این دوره ویژه آموزگاران پایه های ششم، پنچم وچهارم به مدت 16 ساعت در دوگروه برگزارشد.

دراین دوره در رابطه با مفهوم شهاب، ماموریت برنامه شهاب، اهداف شهاب، هوش های چندگانه گاردنر ونحوه تکمیل کردن چک لیست های برنامه شهاب بحث وتبادل نظرشد.

قابل ذکر است دوره قرآن نیز ویژه آموزگاران اول ابتدایی به مدت 8 ساعت در دو روز و در دو گروه برگزار شد.