نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت در مجتمع آموزشی خاتم الانبیاء برگزار شد

دوره ضمن خدمت در مجتمع آموزشی خاتم الانبیاء برگزار شدبه گزارش "احمدرضا نادی پور" کارشناس مسئول ضمن خدمت، دوره ضمن خدمت باحضور،"زهره امیرچقماقی" مدیرناحیه یک،"مسعود زرگر" معاون پژوهش وبرنامه ریزی و دکتر"محمد نیرو" مدرس این دوره، در موضوعات یادگیری تعاملی، کاربرد هوش های چندگانه در تدریس ومدرسه پنهان در مجتمع آموزشی خاتم الانبیاء برگزار شد.

دراین دوره، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ومعاونت پژوهش وبرنامه ریزی ناحیه یک، ضمن بازدید از دوره به ایراد سخنرانی در زمینه لزومِ پرداختن به چنین دوره هایی در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پرداختند.