نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده برگزار شد

دوره ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده برگزار شدبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، دوره ضمن خدمت آسیب شناسی خانواده به مدت 8ساعت ویژه رابطین طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی با حضور70نفر از رابطین تمام مقاطع تحصیلی و با هدف آشنایی  طرح آموزش پیشگیری با رویکرد رشد مدار در مرکز ضمن خدمت شهدای کوچه بیوک ناحیه یک برگزار شد.

"شایق" رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل ضمن  ابراز امیدواری بیان کرد: با اجرای این طرح ها در مدارس  می توانیم جامعه ای سالم تر، و دانش آموزانی پویا داشته باشیم.

در پایان این دوره  از همکاران شرکت کننده در دوره تشکر و قدر دانی به عمل آمد.