نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره دانش افزایی رشته کبدی و هندبال در ناحیه یک برگزار شد

دوره دانش افزایی رشته کبدی و هندبال در ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "سعید فخرآبادی" کارشناس مسئول تربیت بدنی ناحیه یک، دوره دانش افزایی رشته کبدی و هندبال با حضور "برزگر" مدرس رشته کبدی،"کریمی" مدرس رشته هندبال، در سالن شهید کارگر آموزش و پرورش برگزار شد.

این دوره آموزشی که تعداد 60 نفرازهمکاران آموزگار و دبیر تربیت بدنی حضور داشتند، دررابطه با تکنیکهای این دو رشته ورزشی و قوانین داوری آنها بحث و تبادل نظر شد.