نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی سفیران سلامت برگزار شد

دوره آموزشی سفیران سلامت برگزار شد 

به گزارش "احمدرضا نادی پور"کارشناس مسئول آموزش نیروی انسانی ناحیه یک، دروه ضمن خدمت سفیران سلامت با مدرسی پزشکانی از مرکز بهداشت در دبیرستان دخترانه امام خمینی برگزار شد . مدرسه نه تنها محیطی برای آموزش، رشد وتکوین شخصیت روحی و اجتماعی دانش آموزان به شمار می آید بلکه به عنوان پایگاهی مهم جهت تاثیرگذاری بر خانواده واجتماع نیز هست.رسیدگی به وضعیت بهداشتی دانش آموزان نه تنها موجب  سلامتی در سطح جامعه ،بلکه منجر به کاهش عوارض مالی  ناشی از بیماری ها وگسترش روزافزون آن ها نیز می شود .

 

 

شایان ذکراست،ازاین دوره "زهره امیر چقماقی" مدیرآموزش وپرورش ،"مسعود زرگر" معاون پژوهش و برنامه ریزی، "محسن ابویی" کارشناس بهداشت و "علی محمدی"مسئول روابط عمومی بازدید به عمل آوردند و برای همکاران آرزوی موفقیت نمودند.