نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی سرایداران و خدمتگزاران حوزه های امتحانی برگزار شد

دوره آموزشی سرایداران و خدمتگزاران حوزه های امتحانی برگزار شد


با حضور کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان یزد، جهت آماده سازی حوزه های امتحانات نهایی برای سرایداران و خدمتگزاران کلاس آموزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و رعایت نكات ایمنی، حفاظتی و بهداشتی مدارس برای مقابله وجلوگیری از ویروس کرونا، در سالن دبیرستان شاهد شهید حیدری برگزار شد.

"حسینی" کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت، نکاتی را در رابطه با چگونگی ضدعوفی کردن حوزه های امتحانی بیان کرد و گفت: خدمتگزارن مدارس باید قبل و بعد از امتحانات صندلی ها و ورودی حوزه امتحان را به خوبی گند زدایی کنند.

وی گفت: در هر حوزه های امتحانی باید محلول ضدعفونی وجود داشته باشد تا دانش آموزان بتواند دست های خود را ضد عفونی کنند. وی همچنین در رابطه با چیدمان صندلی ها بیان داشت: بین صندلی ها باید یک وهشت دهم تا دو متر فاصله وجود داشته باشد. وی مطالبی را از اهمیت فاصله اجتماعی بیان نمود و گفت: از تجمع دانش آموزان در محیط مدرسه به صورت جدی جلوگیری شود.

"حسینی" اظهار کرد: با توجه به این که یکی از راه های اصلی انتقال این ویروس عطسه و سرفه است، بنابراین تمام دانش آموزان باید ماسک و دستکش داشته باشند و از ورود دانش آموز بدون ماسک جلوگیری به عمل آید. وی بیان داشت در حوزه های امتحانی باید دستکش و ماسک برای مواقع ضروری که دانش آموز فراموش کرده است وجود داشته باشد.

وی تاکید داشت برای ساخت محلول ضدعفونی باید اصل یک به نود و نه را در نظر بگیریم و از استفاده وایتکس بیش از حد جلوگیری کنیم. همچنین در ساخت محلول از مخلوط کردن جوهر نمک و وایتکس که برای دستگاه تنفسی بسیار خطرناک است جلوگیری نماییم.

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت گفت: در سالن های امتحانی باید تهویه مناسب در نظر گرفته شده باشد و حتما یکی از پنجره ها باز شود تا  جریان هوا وجود داشته باشد.

"حسینی" ضمن این که بیان داشت تمام کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند حکم جهاد در راه خدا دارند گفت: همه ما از نظر شرعی مسئولیم و باید به طور احسن تمام نکات بهداشتی را رصد و رعایت کنیم .در غیر این صورت بعد از پایان امتحانات شاهد پیک بسیار زیادی از ویروس کرونا در جامعه خواهیم بود.

در پایان کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان یزد به صورت عملی چگونگی ضدعفونی کردن دست ها و صندلی ها را به خدمتگزاران حوزه های امتحانی آموزش دادند.