نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره آموزشی تغییرات و نوآوری های علمی برنامه ها و فعالیت های پیش دبستانی برگزار شد

دوره آموزشی تغییرات و نوآوری های علمی برنامه ها و فعالیت های پیش دبستانی برگزار شدبه گزارش"طیبه دهقان" کارشناس ارزیابی عملکرد مراکز پیش دبستانی ناحیه یک، با توجه به تغییر محتوای آموزشی دوره­ی پیش دبستانی و تغییر رویکرد پیشین، به آموزش مبتنی بر پروژه، در سال تحصیلی 99-98 ، کارشناسی پیش دبستانی این مدیریت با همکاری واحد ضمن خدمت اقدام به برگزاری دوره­ی ضمن خدمت «تغییرات و نوآوری­های علمی برنامه­ها و فعالیت­های پیش دبستانی» نمود.

در این دوره که به صورت کارگاهی و با عناوین: بازی، پرورش حواس، پروژه، قرآن و نمایش خلاق، در مرکز ضمن خدمت امام جعفر صادق(ع) و طی 5 روز برگزار شد 240 نفر از مربیان پیش2 مراکز پیش دبستانی این مدیریت شرکت نمودند.

"خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی، "مسعود زرگر" معاون تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی ، "سیدرضا ملک نیا"کارشناس مسئول امور مشارکتها و "علی محمدی" مسئول روابط عمومی از ناحیه یک از روند برگزاری دوره بازدید به عمل آوردند.