نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش هنرجویان در مرحله کشوری مسابقات علمی عملی هنرستانهای فنی حرفه ای

درخشش هنرجویان در مرحله کشوری مسابقات علمی عملی هنرستانهای فنی حرفه ای


بیست و پنجم اردیبهشت 1395

بدنبال برگزاری مرحله کشوری مسابقات علمی عملی هنرستانهای فنی حرفه ای ضمن تبریک و تشکر از مدیران محترم هنرستانهای مربوطه ، از سه رتبه اول تاسوم استان ، رتبه های کسب شده توسط هنرجویان ناحیه یک به شرح ذیل اعلام میگردد:

1 –  سیده هانیه  معاشر رتبه اول کشوردر رشته سرامیک از هنرستان سالاری

2 – محمد مهدی  صادقیان رتبه سوم کشوردررشته تربیت بدنی ازهنرستان غیردولتی سفیرسبز

این توفیق حاصل همدلی و همفکری مجموعه آموزش و پرورش ناحیه یک است که امید داریم در تمام زمینه ها پایدار باشد.