نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش معلمین تربیت بدنی ناحیه یک در مسابقات الگوی برتر تدریس قطبی

درخشش معلمین تربیت بدنی ناحیه یک در مسابقات الگوی برتر تدریس قطبیکارشناسی تربیت بدنی ناحیه یک یزد موفقیت همکاران گرامی تربیت بدنی را در مسابقات الگوی برتر تدریس قطبی که به میزبانی استان یزد و گلستان در دو مقطع ابتدایی دوره اول و دوره دوم برگزار گردید را به آنها تبریک گفته و آرزوی بهترین ها را برای این عزیزان در تمامی مراحل کاری و زندگی دارد.

رتبه های کسب شده همکاران تربیت بدنی ناحیه یک به شرح ذیل می باشد:

الهام محمدی نیا در مسابقات خانم ها در مقطع ابتدایی دوره دوم به میزبانی استان گلستان حائز رتبه دوم

فاطمه میرجلیلی در مسابقات خانم ها در مقطع ابتدایی دوره اول به میزبانی استان یزد حائز رتبه سوم

مرتضی معمارزاده در مسابقات آقایان در مقطع ابتدایی دوره اول به میزبانی استان یزد حائز رتبه سوم