نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش مربی پرورشی ناحیه یک در مسابقات کشوری الگوی برتر تدریس

درخشش مربی پرورشی ناحیه یک در مسابقات کشوری الگوی برتر تدریسبه گزارش "محمد معینی"معاون پرورشی و تربیت بدنی این مدیریت در پنجمین جشنواره کشوری الگوی برتر تدریس درس تفکر و سبک زندگی " فهیمه السادات حسینی الهاشمی " مربی پرورشی ناحیه حائز رتبه سوم کشوری گردید.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و ارتقای کمی و کیفی شیوه های تدریس دبیران درس تفکر و سبک زندگی، اصلاح و تغییر نگرش های رایج و سنتی در شیوه های تدریس، مکتوب نمودن تجربیات و به اشتراک گذاشتن دانسته ها و اندوخته ها، ترغیب و تشویق دبیران به شناسایی،بسط و توسعه و استفاده از روش های مختلف یاددهی-یادگیری و ایجاد فضایی شاد و پویا جهت شکوفایی استعدادهای نهفته دبیران با تکیه بر کاربست روش های تدریس فعال و موثر را از مهم ترین  اهداف این جشنواره برشمرد.

کسب این مقام را به همکار بزرگوار تبریک عرض نموده  و برای ایشان موفقیت در تمام مراحل زندگی را خواستار است.