نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش زوج فرهنگی در مسابقات تولیدمحتوای الکترونیک

درخشش زوج فرهنگی در مسابقات تولیدمحتوای الکترونیکبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، در سومین جشنواره و مسابقه تولید محتوای الکترونیک (یادگیری الکترونیکی) که در محل سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور برگزار شد، زوج فرهنگی ناحیه یک از مقطع ابتدایی ؛حائز رتبه برگزیده و در مجموع رتبه سوم را برای استان به ارمغان آوردند.

گفتنی است، ساجده رضایی و مرتضی یوسفی در بخش فیلم کوتاه تدریس در این مسابقات شرکت نمودند و روابط عمومی ناحیه یک برایشان توفیق روزافزون از خداوند متعال خواستار است.