نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش زوج فرهنگی در مسابقات تولیدمحتوای الکترونیک

درخشش زوج فرهنگی در مسابقات تولیدمحتوای الکترونیکبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک، در سومین جشنواره و مسابقه تولید محتوای الکترونیک (یادگیری الکترونیکی) که در محل سالن شهید باهنر سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان کشور برگزار شد، زوج فرهنگی ناحیه یک از مقطع ابتدایی ؛حائز رتبه برگزیده و در مجموع رتبه سوم را برای استان به ارمغان آوردند.

گفتنی است، ساجده رضایی و مرتضی یوسفی در بخش فیلم کوتاه تدریس در این مسابقات شرکت نمودند و روابط عمومی ناحیه یک برایشان توفیق روزافزون از خداوند متعال خواستار است.