نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش دبیر شیمی ناحیه یک در جشنواره الگوهای برتر تدریس مرحله کشوری

درخشش دبیر شیمی ناحیه یک در جشنواره الگوهای برتر تدریس مرحله کشوریبه گزارش "رضا سرتيپ زاده" معاون آموزش متوسطه اين مديريت، "سيده ليلي فاني" دبير درس شيمي در بين 32 دبير منتخب استان هاي كشوردر جشنواره الگوهاي تدريس برتر حائز رتبه سوم كشوري گرديد.

وي با بيان اينكه اين جشنواره با هدف اصلاح و به روزي آوري روش هاي تعليم وتربيت و با تاكيد بر روش هاي فعال،گروهي و خلاق با توجه به نقش الگويي معلمان و بهره مندي هوهشمند انه از فناوري هاي نوين در فرآيند يادهي - يادگيري مي باشد،كسب اين مقام را به همكار بزرگوار تبريك عرض نموده و براي ايشان موفقيت در تمام مراحل زندگي خواستار شد.