نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش انجمن های اولیا و مربیان مدارس ناحیه یک در کشور و استان

درخشش انجمن های اولیا و مربیان مدارس ناحیه یک در کشور و استانبه گزارش" دکتر ابوالفضل آزادنیا" کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان ناحیه یک یزد ، ضمن آرزوی توفیق و سربلندی برای مدیران محترم مدارس و کلیه همکاران عزیزی که در راستای برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان و استفاده از اولیای محترم دانش آموزان در راستای پیشبرد اهداف مقدس تعلیم و تربیت با دقت نظر و صبر و بردباری کوشش نموده­ اند و با آرزوی قبولی عزاداری ها در ماه محرم الحرام، به استحضار می­رساند بر اساس ارزیابی­های انجام گرفته بر پایه شاخص­های ارزیابی از عملکردهای انجمن­های اولیاء و مربیان مدارس، 6 آموزشگاه در سطح کشوری، 10 آموزشگاه در سطح استان و 16 آموزشگاه در سطح ناحیه برگزیده شده اند که اسامی آن مدارس به شرح ذیل اعلام می گردد:

مدارس برتر در سطح کشوری:

متوسطه دوره اول دخترانه منصبدار 297 امتیاز، دبستان دخترانه شاهد کوچه بیوک 296 امتیاز، دبستان دخترانه آزادمنش 295 امتیاز، متوسطه دوره اول شهید جواهریان 292 امتیاز، دبستان دخترانه صغری کوچک 290 امتیاز، دبستان دخترانه عالیه جبروتی دو 288 امتیاز

مدارس برتر در سطح استانی:

متوسطه دوره دوم فرهنگ دهقانپور 282 امتیاز، دبستان دخترانه ام البنین 281/5 امتیاز، دبستان دخترانه ولایت 280 امتیاز، متوسطه دوره اول پسرانه رمضانخانی 277/5 امتیاز، دبستان دخترانه عفت 277 امتیاز، متوسطه دوره اول دخترانه ایثار 276 امتیاز، دبستان پسرانه غیردولتی گلهای کویر 279 امتیاز، متوسطه دوره اول فرزانگان دخترانه دکتر شاهی 279 امتیاز ، متوسطه دوره دوره دوم بی بی صغری میرحسینی 276 امتیاز

مدارس برتر در سطح ناحیه ای:

متوسطه دوره اول غیردولتی ریحانه النبی 275 امتیاز، دبستان دخترانه طلوع 275 امتیاز، متوسطه دوره دوم دکتر بهادری 274/5 امتیاز، متوسطه دوره اول دخترانه معراج 274 امتیاز، دبستان دخترانه الزهراء 273/5 امتیاز، متوسطه دوره اول شاهد نسیم سبحان 273 امتیاز، دبستان دخترانه شاهد حسین و فاطمه 272/5 امتیاز، هنرستان نمونه میرجلیلی 272 امتیاز، متوسطه دوره اول شهیدان شیخداد 272 امتیاز، دبستان دخترانه سمیه 271/5 امتیاز، متوسطه دوره اول دخترانه غیردولتی امام حسین (ع)271/5 امتیاز، متوسطه دوره اول دخترانه فاطمه الزهراء271 امتیاز، دبستان دخترانه مهدیه 270/5 امتیاز، متوسطه دوره اول امام خمینی (ره) 270/5 امتیاز، متوسطه دوره دوم دخترانه فاطمیه 270 امتیاز،عالیه جبروتی یک 270 امتیاز.

همچنین کارشناس مسئول انجمن اولیاء و مربیان بر تشکیل و برگزاری انتخابات انجمن  اولیاء و مربیان سال تحصیلی 97-96، تاکید و نسبت به دقت نظر مدیران در برگزاری جلسه هیئت رئیسه، جلسات آموزش خانواده، تشکیل کارگروه ها و کارگروه ماده 18 جهت سرویس ایاب و ذهاب و دیگر مندرجات مطرح در دفتر راهنمای فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان و توجه به تغییرات انجام گرفته در دفتر اشاره کرد و مطرح نمود انتظار می رود مدیران محترم با تعامل بیشتر با واحد انجمن اولیاء و مربیان این مدیریت و رعایت ضوابط و مقررات مندرج در دفتر راهنما این مهم را به انجام رسانند و در صورت هرگونه نظر و پیشنهاد این مدیریت را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانند.