نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیران متوسطه دوره دوم ناحیه یک سازماندهی شدند

دبیران متوسطه دوره دوم ناحیه یک سازماندهی شدند


سی ام مردادماه 1395

با توجه به تغییر نظام آموزشی در پایه دهم و پاسخگویی به تقاضای همکاران متقاضی جابجایی ، سازماندهی دبیران مدارس  متوسطه دوره دوم ناحیه به مدت یک هفته انجام شد

 " رضا سرتیپ زاده " کارشناس مسئول آموزش متوسطه این مدیریت در گزارش خود به روابط عمومی گفت : در این سازماندهی تعداد 269 دبیر زن در 127 کلاس و 111دبیر مرد در 95 کلاس سازماندهی شدند

وی ضمن تشکر از همراهی مدیران مدارس و دیگر دبیران افزود : تعدادی از دبیرانی که در این دوره نتوانستند کلاس بگیرند در متوسطه دوره اول سازماندهی شدند ایشان در پایان گزارش خود برای همکارانش آرزوی موفقیت کرد .