نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموز کوشای یزدی حتی در بدترین شرایط جسمانی دست از تحصیل بر نداشت

دانش آموز کوشای یزدی حتی در بدترین شرایط جسمانی دست از تحصیل بر نداشتبه گزارش روابط عمومی ناحیه یک دانش آموز ساعی "سیروس مژگانی" در آخرین امتحانات پیش دانشگاهی خردادماه سال گذشته بر اثر حادثه تصادف دچار عارضه نخاعی می شود و با توجه به قبولی در رشته پرستاری و قبل از اتمام مدت قانونی مرخصی استعلاجی در امتحانات شهریور ماه شرکت نموده و با حضور نمایندگان سنجش ناحیه یک و اداره کل دو امتحان باقیمانده از وی گرفته شد.

روابط عمومی ناحیه یک برای دانش آموز عزیز آرزوی بهروزی و سلامتی دارد.