نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموز ناحیه یک یزد در اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت شد

دانش آموز ناحیه یک یزد در اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دعوت شد


بیست و نهم شهریورماه 1395

 محمد رضا غیاث دانش آموز پایه دهم دبیرستان شاهد شهید رمضان زاده  از سوم مهرماه 1395 دراولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر، مجموعه ورزشی آزادی تهران دعوت شد.

برای این دانش آموز عزیز آرزوی موفقیت داریم .