نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموز دیروز، همکار امروز

دانش آموز دیروز، همکار امروز به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک،  به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم، از "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه و " اکبر عابدی" کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد، توسط دانش آموزان آن ها که امروز همکارشان در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک هستند  تقدیر شد.

گفتی است  سرتیپ زاده، دبیر شیمی محسن ابویی کارشناس بهداشت ناحیه یک بوده است  و اکبر عابدی،  مشاور تحصیلی  سعید جعفری کارشناس روابط عمومی ناحیه یک در دوره دبیرستان بوده است.