نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان دبیرستان ماندگار ایرانشهر مقام دوم کشوری راکسب کردند

دانش آموزان دبیرستان ماندگار ایرانشهر مقام دوم کشوری راکسب کردند


بیست وپنجم مردادماه 1395

گروه سرود دبیرستان دوره دوم پسرانه ماندگارایرانشهر با حضوردرمسابقات کشوری که درنیشابوربرگزار شد ،توانست  مقام دوم کشوری  رابه خود اختصاص دهد.

 

این موفقیت را به دانش اموزان عزیز و جامعه فرهنگیان تبریک می گوییم