نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانش آموزان دبیرستان دوره اول به رصد ماه پرداختند

دانش آموزان دبیرستان دوره اول به رصد ماه پرداختند


چهارم مهرماه 1395

همزمان با هفته جهاني فضا شب گذشته با همكاري هيت نجوم يزد دانش آموزان بهمراه خانوادها ابتدا بصورت تئوري وسپس به رصد ماه ،مريخ ،زحل وديگر اجرام آسماني  با فضا آشنا شدند .