نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مهمانان نوروزی در اولین روز ستاد اسکان ناحیه یک

حضور مهمانان نوروزی در اولین روز ستاد اسکان ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، در اولین روز ستاد اسکان ناحیه یک، مهمانان نوروزی حضور یافتند.

قابل ذکر است ستاد اسکان  ناحیه یک از روز پنج شنبه ۲۵ اسفند ماه الی ۱۳ فروردین ماه، آماده خدمت رسانی به فرهنگیان محترم می باشد