نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان به مناسبت اول شهریور روز پزشک

حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان به مناسبت اول شهریور روز پزشکبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور  در مرکز آموزشی درمانی فرهنگیان روز پزشک را تبریک گفت.