نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور سرگروههای حلقه صالحین فرهنگیان در نماز جمعه

حضور سرگروههای حلقه صالحین فرهنگیان در نماز جمعهحضور سرگروههای حلقه صالحین فرهنگیان در نماز جمعه با حضور "عبدالحمید صابری"مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک و "سرهنگ جواد بلاغی" در آیین عبادی نمازجمعه شهر یزد.