نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان ناحیه یک یزد در نماز جمعه

حضور دانش آموزان ناحیه یک یزد در نماز جمعه


دوم مهرماه 1395

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید که با هفته دفاع مقدس متقارن گردیده است ، جمعی از دانش آموزان ناحیه یک یزدبه همراه مسئولین آموزش و پرورش ناحیه  درمراسم عبادی سیاسی نماز جمعه شرکت کردند .