نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور دانش آموزان دبستان غیردولتی نیک اندیشان مهر در اداره ناحیه یک

حضور دانش آموزان دبستان غیردولتی نیک اندیشان مهر در اداره ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم دانش آموزان دبستان غیردولتی نیک اندیشان مهر با حضور در اداره آموزش و پرورش ناحیه یک از زحمات همکاران اداری و مدیر ناحیه تقدیر و تشکر نمودند.
لازم به ذکر است اجرای سرود سپاس معلم نیز توسط دانش آموزان این دبستان از برنامه های این دیدار بود.