نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حبیب فکوری: آموزش و پرورش جهت پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان، از نیروهای خرید خدمات آموزشی با رویکرد جدید اقدام می کند.

حبیب فکوری: آموزش و پرورش جهت پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان، از نیروهای خرید خدمات آموزشی با رویکرد جدید اقدام می کند.سرپرست آموزش و پرورش ناحیه یک در گفت و گوی اختصاصی با  روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، ضمن تاکید بر ضرورت قانونگرایی و ایجاد انضباط اداری و مالی بیان داشت: به منظور رعایت ماده(۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی آن، آموزش و پرورش می تواند جهت پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان، از نیروهای خرید خدمات آموزشی استفاده نماید.

"حبیب فکوری" افزود: با تاکید وزیر محترم آموزش و پرورش اعتبار و رویکرد جدیدی برای نیروی های خرید خدمات آموزشی برنامه ریزی شده است و مشکلات این گروه از معلمان عزیز برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: اصلاحیه سهمیه اعتبارات اختصاص یافته از محل ردیف هزینه ای ۱-۱۲۷۵۰۰(۱۲۷۶۱۱) تحت عنوان خرید خدمات آموزشی در مناطق مورد نیاز در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارسال شده است که اتفاقات بسیار خوبی برای نیرو های خرید خدمات خواهد بود.

این مقام مسئول ضمن تشکر از زحمات نیروهای خرید خدمات آموزشی گفت: پرداخت کامل حقوق و بیمه فرهنگیان که در قالب خرید خدمات هستند  باید انجام شود و در آینده ای نزدیک تمامی این مشکلات حل خواهد شد.