نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حبیب فکوری: امام علی (ع) قهرمان توحید و تربیت است

حبیب فکوری: امام علی (ع) قهرمان توحید و تربیت است


حبیب فکوری گفت: امام علی (ع) قهرمان توحید و تربیت است، کسی قهرمان توحید است که تمام توجه اش به خداست و صدای نیاز مردم را توجه می کند و می شنود و این صدا از ناحیه او اجابت می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک "حبیب فکوری" معاون پشتیبانی اداره ناحیه یک و کارشناس تعلیم و تربیت و کنشگر روانشناسی عمومی در گفتگوی اختصاصی با  خبرگزاری شبستان، با ابراز اینکه اهل بیت عصمت و طهارت (ع) حجت زندگی ما هستند و نه فقط برای برآورده کردن حاجات ماهستند، اظهار کرد: امام علی (ع) قهرمان توحید و تربیت است، کسی قهرمان توحید است که تمام توجه اش به خداست و صدای نیاز مردم را توجه می کند و می شنود و این صدا از ناحیه او اجابت می شود.

این کارشناس تعلیم و تربیت در ادامه با اشاره به اینکه اولین پیشوای شیعیان حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) چراغ پرفروغ هدایت و خدمت رسانی به تمامی امت دوران خود بود، افزود: رشدیافتگی اولین دستاورد نیکوکاری است و شکرگزاری از خدای سبحان و طهارت به عنوان دومین و سومین دستاورد این عمل خیرخواهانه است.

"فکوری" گفت: آدم عاقل بین رفتارهایش و کارهایش در تمامی امور تناسب برقرار است و بدین خاطر است که آدم عاقل، مضرات پنهان در هر موضوعی را تشخیص می دهد.

 این کارشناس روانشناسی عمومی با تاکید بر اینکه در تصمیم گیری ها و ابلاغ دستورات عقلایی باید به اقتضای زمان، مکان و مخاطب توجه داشته باشیم، افزود: ما اگر بر پایه عقلانیت و تدبیر بصیرانه زندگی کنیم در اصل، نود درصد، دینی زندگی کرده ایم. در این رابطه می بایست رفتارهایمان، ما را به هدفمان برساند و بدین جهت است که مفاخر و اساتید سنگر علم فقهات و حکمت؛ عقل را کلید گنج سعادت انسان ها دانسته اند.

"فکوری" با تاکید بر اینکه سال ها پیش خطرات آسیب زا تکنولوژی های نوین وارداتی در عرصه شبکه آموزشی را برشمردم، تصریح ﮐﺮﺩ: ﺗﺐ کنونی و ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻏﯿﺮ ﺍﺻﻮﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎیی ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ.

وی ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: حضور غیرآگاهانه و ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺍﺯ ﻓﻦ ﺁﻭﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ؛ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺏ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ به صورت ایده آل، ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ در این خصوص ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ محتوای چندرسانه ای ﻣﻠﯽ ﻭ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﯼ وارداتی و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ؛ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ.

وی ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﻫﻮﯾﺖ ﺩﯾﻨﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻔﯿﺪ، ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺳﺖ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

این کارشناس تعلیم و تربیت در حوزه ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، با اظهار بر اینکه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یک شهید بدون مرز و بهترین الگو برای نسل آینده است، تصریح کرد: ﺧﻮﻥ ﺳﺮﺥ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺶ ﻭﻻ‌ﯾﺘﻤﺪﺍﺭﯼ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﺩﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺩﺷﻤﻦ ﺳﺘﯿﺰﯼ، حفظ امنیت پایدار ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺳﺖ.

"حبیب فکوری" خط اسلام را خط عدالت خواهی خواند و گفت: پیام انقلاب ایران اسلامی؛ پیام معنویت است و وارد کردن عنصر معنویت و اخلاق الهی به زندگی انسان ها به عنوان یکی از محورهای بنیادین بیانیه گام دوم انقلاب و برترین سبک زندگی، الزامی است. همچنین نیز ترویج و گسترش این پیام آرمانی؛ «وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ» است.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ«ﻫﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ، ﺗﻼ‌ﺵ، ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ»، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﮐﺮﺩ: ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ جبهه های ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ و سنگر ایستادگی جبهه مقاومت منطقه، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺮﻩ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ عصمت و طهارت (ﻉ) ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘشﻪ ﺭﺍﻩ سند تحول بنیادین ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯾﮏ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ خود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 این فعال فرهنگی و اجتماعی در پایان با بیان اینکه حضرت جواد ائمه (ع) نور چشم امام هشتم و مونس مومنین موحد و راهنمای دل امتش بر محور حق بود، ابراز کرد: نهمین پیشوای شیعیان؛ امام مهر جود و صفا و بخشش بود و میلاد سبط خیر المرسلین حضرت جواد ائمه (ع) میلاد اسلام و قرآن است.