نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی بهبود کیفیت سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد برگزار شد

جلسه ی بهبود کیفیت سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد برگزار شدجلسه ی بهبود کیفیت  سواد آموزی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک یزد در سالن اجتماعات شهید پور محمد برگزار شد.

"حسن حاضری " رییس اداره سنجش وامتحانات سوادآموزی اداره کل ، ازتجربه های چندین ساله خانم قربان رضایی یاد و تشکر کرد.وی جهت درگیر شدن اعضا ی ستاد بهبود  کیفیت در برگزاری امتحانات سوادآموزی توصیه هایی بیان نمود.

در پایان کارشناسان سوادآموزی این مدیریت به بیان گزارشاتی از  برگزاری امتحانات ،برگزاری امتحانات  سوادآموزی،اولیای بیسواد و اجرای طرح ICDL پرداختند.