نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی برنامه ریزی برای شروع فعالیت های سوادآموزی با رویکرد حمایت از زندانیان برگزار شد

جلسه ی برنامه ریزی برای شروع فعالیت های سوادآموزی با رویکرد حمایت از زندانیان برگزار شدبه گزارش"عباس زارع" کارشناس مسئول اداره سوادآموزی ناحیه یک ،جلسه ی برنامه ریزی برای شروع فعالیت های سوادآموزی با رویکرد حمایت از زندانیان و خانواده های آنان به منظور پیشگیری از جرایم با حضور رییس زندان باز و مسئولین سوادآموزی ناحیه یک یزد در محل زندان باز تشکیل شد.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی در خصوص نحوه ی ارائه ی خدمات آموزشی و مهارت های زندگی به زندانیان  در کوتاه ترین زمان ممکن و در جهت بهبود زندگی آنان اتخاذ گردید.