نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه یاریگران زندگی در سالن اجتماعات ناحیه یک برگزار شد

جلسه یاریگران زندگی در سالن اجتماعات ناحیه یک برگزار شدبه گزارش "دهقانی" کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناحیه یک، اولین جلسه یاریگران زندگی با حضور"شایق" رییس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره کل آموزش وپرورش، "خانم منصوری" نماینده فرمانداری، "محمد معینی" معاون پرورشی ناحیه یک، "رضا سرتیپ زاده" معاون آموزش متوسطه ونماینده انجمن اولیاء ومربیان ناحیه یک، کارشناسان اداره و دانش آموزان منتخب مدارس مجری طرح برگزار گردید.

در ابتدا معاون پرورشی ناحیه یک، ضمن عرض خیر مقدم، گزارش اجمالی از اجرای این طرح که در 20 درصد از مدارس ناحیه یک بر گزار می شود مطالبی را ارائه نمود.

سپس "شایق" رییس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی، پس از پخش کلیپی ازاجرای این طرح که در چهار سطح مدرسه، منطقه، استان و کشوراجرا می شود مطالب بسیار مهمی را ایراد کرد.

  در پایان سفارش شد که جلسات توامند سازی در برابر آسیب های اجتماعی درمدارس، به طور جدی پیگیری شود و نقش کانون یاریگران زندگی در مدارس و جامعه مورد بررسی قرار گیرد.