نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه گروه آموزشی مشاورین با موضوع ارتباط درمانی برگزار شد

جلسه گروه آموزشی مشاورین با موضوع ارتباط درمانی برگزار شد


جلسه گروه آموزشی مشاورین مدارس ناحیه یک، با حضور" محمدعلی شایق" رییس اداره مشاوره و "محمد معینی" معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه ، در مرکز مشاوره امام حسین (ع) برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک، در این جلسه "دکتر دهقانی" مدرس دوره و دکترای روانشناسی بالینی، در خصوص فلسفه و روشهای برقرای ارتباط درست با مراجعین مطالبی را عنوان نمود.

وی با مفهوم ارتباط درمانی که به کنش و واکنش های بین مراجع و درمانگر اتفاق می افتد مطالبی را ارائه داد.

همچنین اجزاء مختلف این رابطه تجزیه و تحلیل گردید و در انتها کلیپی از مراجعه به روان درمانگر نمایش و توسط مدرس دوره توضیح داده شد.