نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته بهبود کیفیت اداره سوادآموزی و بررسی وضعیت مرکز یادگیری خزعلی برگزار شد

جلسه کمیته بهبود کیفیت اداره سوادآموزی و بررسی وضعیت مرکز یادگیری خزعلی برگزار شدبه گزارش "پریسا جلالیان " کارشناس مسئول سنجش اداره سواد آموزی ناحیه یک، با حضور "مرآت امین الرعایا"معاون سوادآموزی اداره کل ،"محمدعلی شرافت" رییس اداره سوادآموزی استان ،" حسن محمدی" کارشناس امتحانات سوادآموزی ، "زهره امیرچقماقی"مدیر ناحیه یک و معاونین پشتیبانی  و پرورشی و کارشناسان موضوعی ،جلسه کمیته بهبود کیفیت و بررسی وضعیت مرکز یادگیری خزعلی، در محل سالن شهید پورمحمدعلی ناحیه برگزار گردید.

 در این جلسه "علی محمدی"رییس اداره نهضت ناحیه ابتدا در خصوص گزارش عملکرد واحد سوادآموزی و حجم تحت پوشش  و برنامه های صورت گرفته در مرکز یادگیری محلی خزعلی نکاتی را بیان کرد .

وی با تاكيد برنيازمندي هميشگي جامعه به بحث سواد آموزي گفت :سواد آموزي منحصر به خواندن ونوشتن نيست وجامعه همواره درحوزه هاي مختلف ازجمله حوزه خوب زيستن ، خوب كاركردن ، نگرش مطلوب وحوزه اعتقادي نيازمند آموزش است.

در ادامه معاون سوادآموزی استان در خصوص اهمیت مراکز یادگیری محلی نکات ارزنده ای بیان کرد و از مسئولین ناحیه یک خواست تا نسبت به راه اندازی مراکز بیشتری و رایزنی با دستگاه های مختلف اقدام کنند.

در ادامه مدیر ناحیه یک گفت: سوادآموز باید با استفاده از دوره های سوادآموزی بتواند از آموخته هایش در زندگی خود تغییر و تحول ایجاد کند و لازم است آموزش دهندگان در ابتدای کار برای امر باسواد نمودن افراد بیسواد و کم سواد  انگیزه ایجاد نمایند.

در پایان تمام اعضا به بیان نظرات خود پرداختند و قرار شد در مناطقی که جمعیت سواداموز بیشتر دارند مراکز یادگیری محلی دایر شود.