نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک تشکیل شد

جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک تشکیل شد


بیست و ششم مردادماه 1395

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با تأکید بربرنامه ریزی و اولویت بندی مشکلات پیش رو ، تشکیل جلسات منظم کمیته برنامه ریزی و استفاده ازخرد جمعی جهت حل مشکلات آموزش و پرورش را ضروری دانسته  و تشکیل کمیته برنامه ریزی به صورت هفته ای یکبار تا پایان شهریورماه را توصیه کرد 

" داود غلامی " کارشناس فناوری و دبیر جلسه مذکور ضمن تشریح وضعیت سامانه ثبت نام دانش آموزی  و مقایسه عملکرد این سامانه طی چندسال اخیر  گفت :امسال انتظار داشتیم موانع و مشکلات پیشین برطرف شود که این مهم نه تنها محقق نگردید بلکه افزایش نیز داشته وی عدم دسترسی به گزارش گیری منطقه ، عدم ثبت نام دانش آموزان اتباع  ، سردرگم بودن عوامل اجرایی دست اندرکار سامانه به دلیل نگرفتن جواب صحیح و عدم امکان  درج آدرس و شماره تماس دانش آموزان در سامانه را از عمده ترین مشکلات سامانه ثبت نام ذکر کرد

در ادامه هریک از معاونین و کارشناس مسئولان حاضر در جلسه در خصوص مشخص شدن وضعیت نیروی انسانی و دروس تخصصی در بعضی از رشته های هنرستانی، رعایت محدوده ثبت نامی و نُرم کلاس ها ، پیش بینی ثبت نام دانش آموزان اتباع در مراکز از راه دور و ... نکاتی را عنوان نمودند.