نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک تشکیل شد

جلسه کمیته برنامه ریزی آموزش وپرورش ناحیه یک تشکیل شد


بیست و ششم مردادماه 1395

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک با تأکید بربرنامه ریزی و اولویت بندی مشکلات پیش رو ، تشکیل جلسات منظم کمیته برنامه ریزی و استفاده ازخرد جمعی جهت حل مشکلات آموزش و پرورش را ضروری دانسته  و تشکیل کمیته برنامه ریزی به صورت هفته ای یکبار تا پایان شهریورماه را توصیه کرد 

" داود غلامی " کارشناس فناوری و دبیر جلسه مذکور ضمن تشریح وضعیت سامانه ثبت نام دانش آموزی  و مقایسه عملکرد این سامانه طی چندسال اخیر  گفت :امسال انتظار داشتیم موانع و مشکلات پیشین برطرف شود که این مهم نه تنها محقق نگردید بلکه افزایش نیز داشته وی عدم دسترسی به گزارش گیری منطقه ، عدم ثبت نام دانش آموزان اتباع  ، سردرگم بودن عوامل اجرایی دست اندرکار سامانه به دلیل نگرفتن جواب صحیح و عدم امکان  درج آدرس و شماره تماس دانش آموزان در سامانه را از عمده ترین مشکلات سامانه ثبت نام ذکر کرد

در ادامه هریک از معاونین و کارشناس مسئولان حاضر در جلسه در خصوص مشخص شدن وضعیت نیروی انسانی و دروس تخصصی در بعضی از رشته های هنرستانی، رعایت محدوده ثبت نامی و نُرم کلاس ها ، پیش بینی ثبت نام دانش آموزان اتباع در مراکز از راه دور و ... نکاتی را عنوان نمودند.