نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کلاسهای دوره تابستانی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد

جلسه کلاسهای دوره تابستانی دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شدبه گزارش "رضا سرتیپ زاده" کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم ، به منظور هماهنگی و اجرای صحیح شیوه نامه برگزاری کلاسهای دوره تابستانی دانش آموزان دوره متوسطه و برگزاری امتحانات آن ، جلسه ای با حضور مدیران مراکز مجری در محل اتاق معاون آموزش متوسطه ناحیه یک تشکیل و در این خصوص هماهنگی های لازم صورت گرفت. ضمنا مراکزبرگزار کننده این دوره ها به شرح ذیل می باشد :

  1. پسرانه  دبیرستان هفده شهریور واقع در چهار راه دولت آباد

  2. پسرانه  دبیرستان مومنین واقع در فلکه سوم آزادشهر

  3. دخترانه بهادری یک واقع در خیابان مطهری جنب پمپ بنزین روحانیون