نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه آموزش متوسطه پروژه مهر برگزار شد

جلسه کارگروه آموزش متوسطه پروژه مهر برگزار شد


در راستای پروژه مهر انجام شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پروش ناحیه یک، کارگروه تخصصی آموزش متوسطه  پروژه مهر ناحیه یک، با حضور "جعفر پور"معاون آموزش متوسطه، کارشناسان و کارشناس مسئولین  حوزه آموزش متوسطه برگزار شد.
در این جلسه بررسی نهایی سازماندهی نیرو، بررسی ساعت های مازاد مدارس جهت اخذ سند غیر موظف، بررسی و اقدام فوری برای انتصاب الباقی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم، بررسی ظرفیت و آمار ثبت نام هنرستان های فنی و کار دانش جهت سازماندهی ترمیمی و صدور ابلاغ، هماهنگی با مدیران متوسطه دوم جهت تسریع در روند کلاسبندی به محض باز شدن سامانه سیدا، بررسی فوری ثبت نام های مازاد بر ظرفیت مدارس متوسطه اول و اقدام جهت شیفت شدن مدارس مورد بررسی قرار گرفت.