نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه آموزش ابتدایی پروژه مهر برگزار شد

جلسه کارگروه آموزش ابتدایی پروژه مهر برگزار شد


در راستای پروژه مهر انجام شد

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پروش ناحیه یک، کارگروه تخصصی آموزش ابتدایی پروژه مهر ناحیه یک، با حضور "فلاح زاده"معاون آموزش ابتدایی ، مدیران مدارس، کارشناسان و کارشناس مسئولین  حوزه آموزش ابتدایی برگزار شد.
در این جلسات ثبت نام دانش آموزان در مدارس، ظرفیت کلاس بندی مدارس، بررسی آمار دانش آموزان کلاس بندی نشده، تعیین تکلیف مدارس دوشیفت، بررسی مشکلات و کمبود های آموزشی، پیگیری ثبت نام دانش آموزان بازمانده از تحصیل و... مورد بررسی قرار گرفت.