نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگره پروژه مهر شهرستان یزد برگزار شد

جلسه کارگره پروژه مهر شهرستان یزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در راستای برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها، تمهید مقدمات بازگشایی مدارس، وبا هدف تبیین وظایف و اقدامات کمیته های مرتبط درسطح مدیریت، جلسه کارگره پروژه مهر شهرستان یزد، به ریاست "سیدمحمدرستگاری" فرماندار شهرستان یزد وبا حضوررییس شورای شهر یزد، معاونین، مدیران نواحی آموزش و پرورش و مسئولان کارگروههای شش گانه  پروژه مهر، درمحل سالن ولایت فرمانداری برگزار شد.