نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگره پروژه مهر شهرستان یزد برگزار شد

جلسه کارگره پروژه مهر شهرستان یزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در راستای برنامه ریزی و تنظیم فعالیت ها، تمهید مقدمات بازگشایی مدارس، وبا هدف تبیین وظایف و اقدامات کمیته های مرتبط درسطح مدیریت، جلسه کارگره پروژه مهر شهرستان یزد، به ریاست "سیدمحمدرستگاری" فرماندار شهرستان یزد وبا حضوررییس شورای شهر یزد، معاونین، مدیران نواحی آموزش و پرورش و مسئولان کارگروههای شش گانه  پروژه مهر، درمحل سالن ولایت فرمانداری برگزار شد.