نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ویدیو کنفرانس با آموزش دهندگان ناحیه یک برگزار شد

جلسه ویدیو کنفرانس با آموزش دهندگان ناحیه یک برگزار شد


جلسه ویدیو کنفرانس با حضور آموزش دهندگان ناحیه با موضوع بررسی چالش ها و مشکلات آموزشی و مالی با حضور کارشناسان اداره سوادآموزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، در ابتدا "علی محمدی" رییس اداره سوادآموزی این مدیریت در خصوص آموزش مجازی سوادآموزان تأکید ویژه ای نمود و اینکه امر آموزش باید استمرار داشته باشد. هم چنین در خصوص نرم کلاس های سوادآموزی مطالبی را بیان نمود.

در ادامه "پریسا جلالیان" کارشناس مسئول امتحانات سوادآموزی درباره اخذ امتحانات حوزه های پایان یافته با رعایت پروتکل بهداشتی نکاتی را بیان نمود و اذعان کرد بقیه کلاس های جاری که در آستانه اتمام می باشد با برگزاری کلاس های جبرانی به صورت حضوری یا مجازی می توانند امتحان دوره را اخذ نمایند.

هم چنین در ادامه "محمدمهدی حقیر" در رابطه با پرداخت اسناد مالی و ارسال سندهای جدید به اداره کل متبوع و هم چنین بیمه های آموزش دهندگان در سال جدید نکاتی را بیان نمود.