نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی ارزیابان طرح تدبیر در ناحیه یک برگزار شد

جلسه هم اندیشی ارزیابان طرح تدبیر در ناحیه یک برگزار شد


جلسه هم اندیشی ارزیابان طرح تدبیر با حضور "میرجلیلی" ریاست اداره دوره دوم ابتدایی استان و "خدیجه پاپوش" معاون آموزش ابتدایی ناحیه یک، در دبستان شهید مرحمتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، دراین جلسه معاون آموزش ابتدایی ضمن خیر مقدم به ارزیابان طرح تدبیر، در رابطه با نقش و اهمیت برنامه تدبیر در ساماندهی فعالیت های مدرسه و پیشبرد اهداف آموزش و پرورش اشاره کرد.

"خدیجه پاپوش" به نقش کلیدی و اثر گذار برنامه تدبیر با هدف اصلاح و ارتقا عملکرد مدیریت آموزشگاه و به تبع افزایش کیفیت عملکرد مدرسه به عنوان تجلی گاه تحقق اهداف متعلی نظام آموزش و پرورش اشاره کرد.

 وی افزود: در برنامه تدبیرتاکید به چهار کلمه کلیدی و موثر است که باید مورد توجه مدیران قرار بگیرد.

سپس ریاست اداره دوره دوم ابتدایی استان بیان کرد: ارزیابی یک عدد کمی است و ارزشیابی بررسی نقاط قوت  و ضعف است و ارزشیابی از برنامه تدبیر باید جدی تر و دقیق تر مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه " میرجلیلی" در رابطه با نحوه تکمیل  فرم های تدبیر وارزیابی مدارس با ارزیابان تبادل نظر کرد و ارزیابان نیز در این جلسه به تشریح نقاط  قوت و ضعف مدارس  پرداختند.