نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی و آموزشی مراقبین سلامت مدارس ناحیه یک برگزار شد

جلسه هماهنگی و آموزشی مراقبین سلامت مدارس ناحیه یک برگزار شد


جلسه مراقبین سلامت مدارس ناحیه یک با حضور "حسینی تبار" رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان، در سالن اجتماعات آموزش و پرورش ناحیه یک بر گزارشد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان با تاکید بر این که تشخیص پروتکل های بهداشتی در مدارس با مراقبین سلامت است گفت: باید مراقبین سلامت گزارش های عملکرد مدارس در زمینه های بهداشتی را به کارشناس بهداشت آموزش و پرورش ناحیه یک ارسال نمایند.

"حسینی تبار" افزود: نقش مراقبین سلامت در مدارس بسیار مهم و ضروری می باشد و آن ها باید اصول بهداشتی را آموزش دهند و آموزش بهداشت را در اولویت خود قرار دهند. وی بیان داشت: مراقبین سلامت نقش راهنما در مدارس دارند و تهیه اقلام بهداشتی از وظایف مدیران مدارس می باشد.

وی با بیان بخشنامه ارسالی از وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: مدت زمان حضور دانش آموزان در کلاس های درس 35 دقیقه می باشد و مدرسه ای که بر خلاف آن عمل کند تخلف کرده است.

رئیس اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان ضمن تاکید بر نظارت دقیق و بدون نقص گند زدایی سطوح مدارس توسط مراقبین سلامت گفت: ارتباط با انجمن اولیا و مربیان باید بیشتر شود تا اعتبارات مالی و تامین مواد بهداشتی بهتر و با تصمیم گیری شایسته تر انجام شود.

"حسینی تبار" تصریح کرد: از کارهایی که می شود در معرض دید دانش آموزان قرار داد  و آن ها را با نکات بهداشتی آشنا کرد، نصب بنر های پیشگیری از بیماری کرونا در مدارس می باشد که مدیران مدارس در صورت امکان بنرها را تهیه و در نقاط مختلف مدرسه قرار دهند.

در ادامه "ابویی" کارشناس سلامت آموزش و پرورش ناحیه یک به بررسی بخشنامه های ارسالی به مدارس پرداخت و افزود: از نکات بسیار مهم در شرایط امروز توجیه والدین از طریق بخشنامه های ارسالی وزارت آموزش و پرورش می باشد و باید بخشنامه ها در رویت والدین قرار گیرد.

وی با تاکید بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی گفت: مراقبین سلامت از انجام کارهای سلیقه ای خوداری کنند و طبق دستورالعمل و بخشنامه های ارسالی عمل نمایند.

"ابویی" بیان داشت: از وظایف دیگر مراقبین سلامت  نقش مشاوره در مدارس می باشد تا دانش آموزان و والدین استرس ناشی از این بیماری را نداشته باشند.

در پایان هریک از مراقبین سلامت به بیان مشکلات مدارس، سوالات و پیشنهادات خود پرداختند.