نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی واحدهای اداره سلامت و اداره مراقبت برگزار شد

جلسه هماهنگی واحدهای اداره سلامت و اداره مراقبت برگزار شدبه گزارش "راضیه قهوه چی" کارشناس سلامت وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناحیه یک یزد، اولین جلسه هماهنگی دو واحدسلامت و پیشگیری ازآسیب های اجتماعی برگزار شد. دراین جلسه "عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ضمن خوش آمدگویی به اعضای کمیته سلامت وپیشگیری از آسیبهای اجتماعی از زحمات همه جانبه فعالیتهای مختلفی که در این دو حوزه درمدارس انجام گرفته تشکر کرد. وی استقرار نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان و همگانی کردن این رسالت خطیر را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش در این حوزه دانست .

"محمد علی شایق" رئیس اداره مراقبت اداره کل آموزش و پرورش استان ،ضمن تشکر از مدیر ناحیه و کارشناس سلامت و پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی و کارشناس مشاور جهت انجام فعالیتهای واحد اداره مراقبت ،توضیحاتی درمورد اجرای طرح های پیشگیری رشدمدار وهمچنین اجرای طرح نمادمراقبت ازدانش آموزان دربرابرآسیبهای اجتماعی که اولین بار به صورت نماد درناحیه یک و مهریز و همچنین آموزش خانواده وکارکنان دولت که باهمکاری انجمن اولیاء مربیان انجام میگیرد اجرا می گردد توضیحاتی ارائه داد.

"سید احمد حسینی تبار"رئیس اداره سلامت درمورد طرح های وزارتخانه ای واحد سلامت توضیحات را ارائه داد. ایشان همچنین بخاطرهمکاری ارگان های مختلف همچون دانشگاه پیراپزشکی، مرکزبهداشت ،بهزیستی و.... دراجرای طرح های همچون دهان ودندان، سفیران و غربالگری ژنتیک ... از آنها یاد و تشکر کرد.