نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی روسا و ناظرین و مدیران حوزه های امتحانی برگزار شد

جلسه هماهنگی روسا و ناظرین و مدیران حوزه های امتحانی برگزار شدجلسه هماهنگی روسا،ناظرین ومنشی های حوزه های برگزاری امتحانات نهائی خرداد 96 در محل سالن پژوهشکده تالار فرهنگیان یزد برگزار گردید.

"احمد شیرزاد" مدیرکل آموزش و پرورش استان ضمن تشکر حضاردرهمراهی وهمکاری برگزاری امتحانات ،ارزش واهمیت امتحانات را یادآوری نمود."حاج محمود زارع" معاون آموزش متوسطه اداره کل گفت: در برگزاری امتحانات صبر به خرج دهید، درست تصمیمی بگیرید، مدیریت بحران داشته باشید و تقسیم وظایف نمائید."عبدالحمید صابری" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از همکاران خواست : ضمن حفظ آرامش در موقع امتحانات، رعایت مقررات وآئین نامه ها و تکرار هر روزه آن به داوطلبان خصوصا حوزه های بزرگسالان ضرورت دارد." توکلی " رییس اداره سنجش اداره کل رعایت شیوه نامه برگزاری امتحانات با دقت نظر مورد انتظار می باشد.

 

و در پایان جلسه"مسعود زرگر" کارشناس مسئول سنجش ناحیه ضمن جمع بندی نهایی افزود: تا فرصت باقی است حوزه های اجرا از نظر امکانات لازم بررسی ورفع نواقص احتمالی گردد وهمه دانش آموزان را فرزندان خود بدانیم .