نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نماینده گروه های «آوای همدلی» مدیران همیار ابتدایی ناحیه یک یزد برگزار شد

جلسه نماینده گروه های «آوای همدلی» مدیران همیار ابتدایی ناحیه یک یزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه نماینده گروه های «آوای همدلی» مدیران همیار مدارس دولتی و غیردولتی که در قالب 15 گروه با هدف ارتقای کمی و کیفی آموزشی و پرورشی مدارس، توجه به مدرسه محوری و تمرکززدایی و برنامه ریزی اجرا شد. 

 در این جلسه با دعوت از رابطین و سرگروه های مدارس، اهداف تشکیل گروه های «آوای همدلی» تشریح وراهکارهایی ارائه شد.

هر یک از حاضرین در  جلسه پیشنهادات خود را جهت بهبود برنامه ها و اهداف بیان داشتند و مقرر شد در اولین فرصت، جلسه ای با زیرمجموعه های هر گروه انجام و صورتجلسه ی زمان بندی جلسات به این مدیریت ارسال گردد.