نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نحوه ثبت نام دانش آموزان برگزار شد

جلسه نحوه ثبت نام دانش آموزان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه توجیهی با هدف نحوه ثبت نام دانش آموزان، پروژه مهر و موضوعات مرتبط از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران مدارس ابتدایی برگزار گردید.