نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نحوه ثبت نام دانش آموزان برگزار شد

جلسه نحوه ثبت نام دانش آموزان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه توجیهی با هدف نحوه ثبت نام دانش آموزان، پروژه مهر و موضوعات مرتبط از طریق ویدئو کنفرانس با مدیران مدارس ابتدایی برگزار گردید.