نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه معرفی رشته های دانشگاه فنی پسرانه شهید صدوقی و دانشکده دخترانه حضرت رقیه (س) برگزار شد

جلسه معرفی رشته های دانشگاه فنی پسرانه شهید صدوقی و دانشکده دخترانه حضرت رقیه (س) برگزار شدبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه یک، با حضور مدیران مرد متوسطه دوره دوم و مدیران زن مدارس هنرستان و کاردانش ناحیه و با هماهنگی معاونت پژوهش دانشگاه فنی پسرانه شهید صدوقی بازدیدی از این دانشگاه و دانشکده دخترانه حضرت رقیه (س) برگزار گردید.
سخنرانی ریاست محترم دانشگاه، معرفی دانشکده های فنی استان اعم از دخترانه و پسرانه و بازدید از کارگاههای دانشگاه از برنامه های این بازدید بود.