نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه معاونین پرورشی ناحیه یک در دبیرستان همدانی برگزار شد

جلسه معاونین پرورشی ناحیه یک در دبیرستان همدانی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک، جلسه معاونین پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک، با حضور "زهره امیرچقماقی" مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک در دبیرستان دوره اول همدانی برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بر اهمیت نقش مربی تربیتی و معاون پرورشی در راهبرد و تعیین سرنوشت دانش آموزان اشاره کرد و گفت: توجه به مسائل تربیتی و اخلاقی دانش آموزان و نقش الگویی مربی تربیتی، می تواند مسائل قرآنی و عترت و آموزه ها ی دینی را بهتر به دانش آموزان یاد دهد.

"امیرچقماقی" در ادامه سخنان خود در خصوص اهمیت برگزاری نماز جماعت در مدارس و ترغیب دانش آموزان و کادر مدرسه به مشارکت در برگزاری نماز جماعت نکاتی را بیان نمود

وی به اهمیت  انعکاس بموقع فعالیتهای پرورشی و برجسته سازی اخبار رتبه های کسب شده توسط دانش آموزان در مسابقات قر آنی و فرهنگی هنری مطالبی را بیان کرد.

همچنین مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک از فضای فیزیکی  دبیرستان دوره اول همدانی بازدید نمود.