نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران هنرستان ها در هنرستان نمونه میرجلیلی برگزار شد

جلسه مدیران هنرستان ها در هنرستان نمونه میرجلیلی برگزار شدبه گزارش" طیبه کلانتری "کارشناس آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش ،جلسه مدیران هنرستان ها با موضوع هم اندیشی درمورد طرح وبرنامه های آموزشی با حضور"کارآموز"معاونت آموزش متوسطه اداره کل،"مسعود قلع گر" رئیس اداره آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش اداره کل،"زهره امیر چقماقی" مدیر ناحیه یک و"رضا سرتیپ زاده"معاون آموزش متوسطه ناحیه یک، در هنرستان نمونه میرجلیلی برگزار شد .

در ابتدا"رضا سرتیپ زاده"معاون آموزش متوسطه  نکات مهمی را در خصوص  سرویس مدارس ثبت نام درسامانه سپند، به روز رسانی اطلاعات دانش آموزان در سامانه سناد،عدم تنبیه بدنی دانش آموزان ، برگزاری امتحانات باحضور مدیر در هر جلسه امتحانی به عنوان رئیس حوزه وشرایط استفاده از تبصره در دروس شایستگی های پایه رابیان نمودند.

در ادامه نماینده مدیران هنرستان ها "محمد مهدی خیاطیان" مشکلات ودغدغه های مدیران را ایراد نموده وتقاضای مساعدت ورفع موانع را داشتند.

سپس "مسعود قلع گر" توضیحاتی راجع به دروس پودمانی، شرط ورود به مدارس بزرگسالان وآئین نامه مربوطه و مواردی از کمیسیون خاص را  بیان فرمودند.

در ادامه بحث "کارآموز" سخنانی از جهت همدردی و قول پیگیریهای لازم جهت رفع مشکلات هنرستان ها ازجمله موارد مربوط به اداره کل نوسازی وتجهیز مدارس واداره گاز وبرق استان،را به مدیران دادند.

"زهره امیر چقماقی" مدیر ناحیه نیز نکات مهمی رادر خصوص مدرسه محوری ،تنظیم برنامه سالانه براساس طرح تعالی،ممنوعیت ورود افراد متفرقه به مدارس وممنوع بودن توزیع مواد آموزشی بدون مجوز مدیران یادآوری نمودند.

در پایان از خانم "نسرین السادات هاشمی" مجری برنامه استانی شکوه دانش، خانم "طاهره کریمی" مجری برنامه استانی گلبانگ توحید و خانم "نازیلاشیخها" مجری برنامه استانی خانه در مدرسه پروژه مهر98 تقدیر به عمل آمد.