نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران مدارس بزرگسالان برگزار شد

جلسه مدیران مدارس بزرگسالان برگزار شدبه گزارش"رضا سرتیپ زاده" کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره دوم ، به منظور اجرایی شدن دستور العمل نحوه دریافت و پرداخت در واحدهای آموزشی بزرگسالان ،با حضور مدیران مربوطه جلسه ای در محل دفتر معاون آموزشی متوسطه تشکیل و در خصوص اجرایی شدن آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت .