نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران دوره دوم متوسطه برگزار شد.

جلسه مدیران دوره دوم متوسطه برگزار شد.


هیجدهم آبان ماه 1395

جلسه مدیران دوره دوم متوسطه در محل دبیرستان ریحانه النبی برگزار شد. در این جلسه در زمینه بهبود کیفیت و ارتقای آموزشی پایه دهم بحث و تیادل نظر شد.در پایان جلسه از مدیران بازنشسته تجلیل به عمل آمد.