نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مدیران دبیرستانهای عادی دولتی دوره دوم متوسطه وهنرستان تشکیل شد

جلسه مدیران دبیرستانهای عادی دولتی دوره دوم متوسطه وهنرستان تشکیل شدبه گزارش "محبوبه منیری " کارشناس متوسطه دوره دوم، در آستانه ثبت نام دانش آموزان در پایه دهم، جلسه مدیران دبیرستانهای عادی دولتی دوره دوم متوسطه وهنرستان تشکیل شد.

 در ابتدا "رضا سرتیپ زاده " معاون آموزش متوسطه ، در مورد نحوه ی صدور هدایت تحصیلی ، اولویت بندی دانش آموزان در رشته های تحصیلی ، چگونگی ثبت نام نکاتی را بیان نمود و در ادامه "کاظم غلامپور" مشاور ناحیه راهنمایی های لازم در خصوص انتخاب رشته تحصیلی ، ثبت نام اتباع در هنرستانها ،نکاتی را یاد آور و "موسی همتی "کارشناس مسئول ارزیابی ، در خصوص رعایت دستورالعمل ثبت نام ، محدوده بندی ، هزینه های ثبت نام  نکات لازم را بیان کردند.

"زهره امیر چقماقی" مدیر ناحیه یک، ضمن تبریک دهه کرامت، با اشاره به شیوه نامه ساماندهی نیروی انسانی در سال تحصیلی 98-99 ، پروژه مهر را با توجه به  شیوه نامه مدرسه محوری و سند تحول بنیادین را مهمترین دستور کار مدیران دانست. وی خواستار اولویت بندی هزینه ها، شد و ضمن بیان آسیبهای اجتماعی موجود در مدارس خواستار توجه بیشتر به تشکیل جلسات آموزش خانواده در مدارس، و اینکه تعلیم وتربیت باید در تمام ساحت ها باشد ، مدیران برنامه ریزی لازم را در این خصوص را برای سال تحصیل آینده داشته باشند.